FINAL Tools články
Trvanlivost a utváření třísky při vystružování[2019-03-11]
V roce 2018 vyšel článek Trvanlivost a utváření třísky při vystružování v časopise MM Spektrum.


Odkazy:
https://www.mmspektrum.com/clanek/trvanlivost-a-utvareni-trisky-pri-vystruzovani.html


 zpátky