Cech brusičů a výrobců nástrojů Brno

Jako občanské sdružení představuje fyzické osoby a společnosti stojící v popředí oboru broušení a výroby nástrojů pro obrábění kovů a dřeva.
Cílem a smyslem činnosti je:

 • přispět ke zvýšení úrovně technologií broušení a ostření řezných nástrojů
 • podporovat a prosazovat uplatnění nových nástrojových systémů
 • vytvořit systém poskytování informací z oboru broušení a výroby nástrojů
 • podporovat uplatňování špičkových technologií v oboru broušení a výroby nástrojů a napomoci tak zvýšení konkurenceschopnosti českého strojírenství
 • sjednotit subjekty zabývající se novými technologiemi a vývojem nových nástrojových systémů s cílem uplatnit se zejména v zahraničí
 • cílevědomě podporovat odborné vzdělání mládeže, specialistů a technické inteligence
 • koordinovat vzájemně prospěšnou spolupráci členů cechu a poskytovat jim právní a odborné poradenství

Pro dosažení stanovených cílů pořádáme:

 • vědecké a pracovní semináře, konference
 • odborné zájezdy a exkurze
 • setkání odborníků - specialistů

Svým členům zajišťujeme:
Externí a poradenskou činnost, právní a daňovou

 • hájení zájmů členů cechu
 • společné vystupování vůči dodavatelům a odběratelům
 • rozšiřování a užívání nových produktivních technologií
 • organizační podporu stáží a studijních pobytů v tuzemsku i zahraničí

Pro udržení a trvalý růst odborné úrovně zajišťujeme:

 • spolupráci s vysokými školami v daném oboru
 • podporu studia a učňovského školství v oboru
 • publikování dobrých výsledků práce svých členů

Pro dobré odborníky, vážné zájemce z oboru, pro výrobce nástrojů, ostřiče nástrojů je cesta do Cechu brusičů a výrobců nástrojů otevřená